InCo Art

InCo Art je iniciativa za spodbujanje inovacijskega komuniciranja med umetniki in predstavniki t.i. ustvarjalne industrije.
Gre za predstavnike deležnikov, ki ustvarjajo okolje, ki odpira naše čute in spodbuja drugačno razmišljanje. S svojo ustvarjalnostjo in drugačnostjo spodbujajo našo drznost, podirajo tako tabuje in ustaljene koncepte razmišljanja kot tudi dojemanje samega sebe in ljudi okoli nas. Hkrati nam tudi odpirajo nove načine izražanja in komuniciranja, ki jih najdemo na različnih nivojih umetnosti in ustvarjalne industrije (pisanje, fotografija, multimedija, oblikovanje, arhitektura, slikanje, glasba...).

Namen:

  • ozavestiti vlogo umetnosti in ustvarjalne industrije pri spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti,
  • spodbujati medstrukturno sodelovanje umetnikov z ostalimi deležniki inovacijskega prostora,
  • spodbujati komuniciranje inovativnosti umetnikov in ustvarjalne industrije same,
  • ozavestiti uspešnost slovenskih umetnikov na nacionalnem in svetovnem nivoju.

Način izvajanja:
  • organizacija natečaja v okviru letne InJo nagrade za najboljše osnovnošolske in srednješolske prispevke na temo inovativnosti v različnih umetniških oblikah (spis, risba, fotografija, multimedija),
  • promocija slovenskih umetnikov in predstavnikov ustvarjalne industrije v slovenski in globalni javnosti preko različnih medijev in osebnih predstavitev,
  • izvedba predavanj in sodelovanje na okroglih mizah na temo spodbujanja posameznikove ustvarjalnosti.