InCo Ba

InCo Ba je program za ozaveščanje pomena inovativnosti in spodbujanje inovacijskega komuniciranja, ki se izvaja na univerzitetnem nivoju. Primarno je namenjen študentom slovenskih fakultet, spodbuja pa se tudi sodelovanje samih izvajalcem študijskih predmetov (profesorjev, asistentov, mentorjev, raziskovalcev,...).

Spodbujanje odprtega in ustvarjalnega razmišljanja ter aktivnega delovanja študentov je eden pomembnih korakov za razvoj inovativne družbe. Študente je treba navdušiti za novo, drugačno, napredno, kar jim lahko pokažemo tudi s predstavitvijo uspešnih inovativnih zgodb in prebujanjem zavesti o njihovih ključnih sposobnostih ter dvigovanjem njihovega znanja na področju inovacijskih procesov. Prav tako je treba ozavestiti profesorje oz. celotno akademsko sfero.

Namen:

  • sistematično izobraževanje študentov in izvajalcev študijskih programov o temeljih inovativnosti, inovacijskih procesih in inovativni družbi ter vplivu inovativnosti na ustvarjanje dodane vrednosti in trajnostno rast nekega prostora,
  • dvigovanje zanimanja študentov za sodelovanje v različnih inovacijskih projektih,
  • podpora razvoju komunikacijskih sposobnosti študentov v smeri inovacijskega komuniciranja in inovacijskega novinarstva.

Način izvajanja:
  • organizacija natečaja v okviru letne InJo nagrade za najboljše študentske prispevke na temo inovativnosti (natečaj poteka v organizaciji Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja),
  • predstavitev pomena inovativnosti in InCo koncepta pri obstoječih predmetih na slovenskih fakultetah (gostujoča predavanja, seminarji, okrogle mize, ...),
  • umestitev koncepta kot predmeta v rednem ali izbirnem študijskem programu,
  • predstavitev koncepta, aktivnosti in nagrade v okviru programa na obstoječih dogodkih, vezanih na študentsko populacijo.