InCo Corp

InCo Corp. je program za spodbujanje inovacijskega komuniciranja v podjetjih. Temelji na inovacijski komunikacijski strategiji, ki predstavlja voditeljsko komunikacijsko orodje za ustvarjanje pogojev in pravil komuniciranja za spodbujanje inovativnosti v poslovnem okolju. Z njo želi podjetje spodbuditi svojo inovacijsko kulturo in jo komunicirati ciljnim javnostim znotraj in izven
podjetja. Inovacijska komunikacijska strategija temelji na razvojni zgodbi podjetja, se vpenja v njegove strateške usmeritve in neposredno ter iskreno nagovarja ciljne deležnike (zunanje in notranje).

Namen:

  • ozavestiti inovativnost kot vrednoto v podjetju, ki jo podjetje živi in spodbuja pri svojih zaposlenih,
  • ozavestiti vlogo inovacijskega komuniciranja in medstrukturnega sodelovanja v gospodarstvu,
  • spodbujati komuniciranje inovativnosti podjetja samega učinkovito njegovim ciljnim javnostim,
  • spodbujati poročanje o inovativnosti v internih medijih podjetij,
  • predstaviti konkretna orodja in izkušnje za učinkovito komuniciranje o inovativnosti v podjetjih.

Način izvajanja:
  • organizacija natečaja v okviru letne InJo nagrade za najboljše prispevke na temo inovativnosti v internih medijih slovenskih podjetij,
  • promocija slovenskih inovacij in inovatorjev v slovenski in globalni javnosti preko različnih medijev in osebnih predstavitev,
  • produkcija filmov o uspešnih poslovnih zgodbah slovenskih podjetjih (sklop TV oddaj Poslovni ritmi izdelan v soorganizacij podjetij TV Pika , Vibacom in Mediade),
  • izvedba izobraževalnih delavnic in predavanj o inovacijski komunikacijski strategiji v podjetjih in med stanovsko javnostjo,
  • svetovanje in podpora pri implementaciji inovacijskih komunikacijskih strategij v samih podjetjih.