InCo Gov

InCo Gov je iniciativa za spodbujanje inovativnosti v državi. Na eni strani se motivira predstavnike države, da prek oblikovanja pravil igre skozi vzvode politike, ukrepov in aktivnosti spodbujajo inovativni prostor oz. inovativno Slovenijo. Na drugi strani se ozavešča vloga države oz. javne uprave kot nosilca inovativnosti oz. inovacijskega komunikatorja v odnosu do svojih državljanov.

Namen:

 • spodbujati aktivnejšo vlogo države v promociji inovativnosti kot vzvoda blaginje in trajnostnega razvoja države,
 • osvestiti državljane (različnih deležnikov) o pomenu inovativnosti in svojih lastnih ustvarjalnih potencialih,
 • uveljaviti povezovanje različnih deležnikov na projektih z državnimi viri financiranja,
 • spodbuditi zagotovitev finančnih sredstev države za učinkovit razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti posameznih deležnikov nasploh,
 • izboljšati komuniciranje o izvirnih in uspešnih zgodbah v državi,
 • povečati stopnjo zavesti o inovativnosti med zaposlenimi v javni upravi,
 • uveljaviti Slovenijo kot dober primer prakse za spodbujanje inovativnosti v državi.

Način izvajanja:
 • izobraževanje predstavnikov javne uprave o pomenu inovativnosti in načinih inovativnega delovanja,
 • sodelovanje na dogodkih v organizaciji države in predstavitev načinov za spodbujanje inovativnosti v državi,
 • promocija uspešnih primerov inovativnosti in povezovanja na nivoju države preko člankov, predavanj, itd.
 • sodelovanje v evropskih in globalnih mrežah za spodbujanje inovativnosti na nivoju države.