InCo Jr

InCo Jr. je program za osveščanje pomena ustvarjalnosti in inovativnosti ter spodbujanje inovacijskega komuniciranja v vzgojno-izobraževalnih sistemih. Usmerjen je na mlade, vzgojitelje in učitelje v slovenskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Eden ključnih protagonistov ustvarjalnosti v družbi predstavlja šolstvo oz. vzgojno-izobraževalni sistem, ki vzgaja nove generacije aktivnih ustvarjalcev, nosilcev sprememb in inovatorjev. Zato je pomembno graditi inovacijsko zavest na vseh nivojih predšolskega in šolskega sistema, tako pri mladih samih kot tudi učiteljih, vzgojiteljih in vodilnih v šolstvu.

Namen:

 • dvig stopnje inovativne zavesti v šolskem prostoru,
 • spodbujanje timskega dela in medstrukturnega sodelovanja na osnovi dialoga v šolstvu,
 • sistematično izobraževanje otrok in izvajalcev učnih programov o temeljih inovativnosti, ustvarjalnih procesih in inovativni družbi,
 • osveščanje mladih generacij v smeri ustvarjalnega razmišljanja in inovativnega delovanja,
 • razvijanje komunikacijskih sposobnosti in tehnik izražanja pri mladih v smeri inovacijskega komuniciranja in inovacijskega novinarstva.

Način izvajanja:
 • izvedba delavnic in predavanj za osveščanje pomena ustvarjalnosti in inovativnosti med mladimi in med učitelji,
 • organizacija nacionalnega natečaja za najbolj kakovostne osnovnošolske in srednješolske prispevke na temo inovativnosti v okviru InJo nagrade,
 • organizacija regijskih srečanj mladih, vključenih v projekt, na katerih se podeljujejo regijske nagrade in priznanja za najbolj kakovostne prispevke o inovativnosti (v okviru organizacije pokroviteljev),
 • mentorstvo mladim za pisanje InJo prispevkov,
 • upravljanje InCo Jr foruma,
 • organizacija nacionalne delavnice InCo Jr za mlade,
 • izvedba izobraževalnih delavnic za vzpostavitev sistemov inoviranja in inovacijskega komuniciranja v vzgojno-izobraževalnem sistemih.Koordinatorji Injo Jr. programa: Andreja Križnič, Mateja Šušteršič Dimic, Kaja Rangus