InCo NGO

InCo NGO je iniciativa za spodbujanje inovativnosti in inovacijskega komuniciranja med nevladnimi organizacijami.
Nevladne organizacije v inovacijskem prostoru delujejo kot usmerjevalec javnega mnenja, ki pa s svojim delovanjem zagotavljajo predvsem pogoje za razcvet posameznikove ustvarjalnosti, povezovanje in posledično ustvarjajo sistem vrednot v družbi. Pogosto so vpete v same lokalne skupnosti in predstavljajo posameznikov stik z ustvarjalnim svetom in omogočajo osnove za inovativne preboje. Hkrati so vir posameznikove samozavesti, saj si v njih lahko uresničuje svoje talente in krepi sposobnosti.

Namen:

  • ozavestiti vlogo nevladnih organizacij pri spodbujanju posameznikove ustvarjalnosti in povezovanju skupnosti,
  • osveščati nevladne organizacije o pomenu ustvarjalnosti in inovativnosti za družbo kot tudi o principih vodenja po inovativnih načelih, ki jih lahko same uporabljajo,
  • spodbujati sistematično komuniciranje nevladnih organizacij s ciljnimi javnostmi,
  • ozavestiti uspešnost slovenskih nevladnih organizacij, ki spodbujajo ustvarjalnost in inovativnost posameznikov in družbe.

Način izvajanja:
  • sodelovanje na dogodkih nevladnih organizacij o pomenu inovativnosti, njenem vplivu na trajnostni razvoj in ustvarjalnih potencialih civilne družbe,
  • izvedba izobraževalnih delavnic in predavanj o inovativnosti in inovacijskem komuniciranju med predstavniki nevladnih organizacij,
  • svetovanje in podpora pri implementaciji inovacijskih komunikacijskih strategij v samih nevladnih organizacijah.