InCo Sci

InCo SCi je iniciativa za spodbujanje inovacijskega komuniciranja razvojno-raziskovalnih institucij (inštitutov).
Inštituti s svojim razvojno-raziskovalnim (RR) delovanjem v inovacijskem
prostoru prispevajo poglede izven okvirov znanega na svojih strokovnih področjih in pokažejo nove poti in načine delovanja. Ker so njihove raziskave kot tudi rezultati dela pomembni za razvoj družbe nasploh, je pomembno, da znajo o njih tudi dobro poročati. Kar pomeni, da morajo svoje znanstvena in strokovna dognanja prevesti v govorico splošne javnosti oz. ciljne javnosti (deležnika), ki jo nagovarjajo (in ne komunicirati samo z ozkim znanstvenim krogom). To jim bo omogočilo lažje sodelovanje z zunanjimi deležniki, ki se bodo lahko vključevali v njihov proces razmišljanja in hkrati pravočasno integrirali rezultate inštitutov v svoje rešitve.

Namen:

  • ozavestiti vlogo komuniciranja rezultatov projektov, ki jih izvajajo inštituti,
  • spodbujati medstrukturno sodelovanje predstavnikov inštitutov z ostalimi deležniki inovacijskega prostora,
  • spodbujati komuniciranje inovativnosti inštitutov samih,
  • vpeljevati inovacijske komunikacijske strategije na nivo inštitutov za ozaveščanje njihove
  • dejavnosti, rezultatov njihovih projektov, načinov dela in izkušenj,
  • ozavestiti uspešnost slovenskih znanstvenikov na nacionalnem in svetovnem nivoju.

Način izvajanja:
  • promocija slovenskih znanstvenikov in raziskovalcev v slovenski in globalni javnosti preko različnih medijev in osebnih predstavitev,
  • izvedba izobraževalnih delavnic in predavanj o inovacijski komunikacijski strategiji na inštitutih in med raziskovalno sfero,
  • svetovanje in podpora pri implementaciji inovacijskih komunikacijskih strategij v samih inštitutih.