InJo

InJo je program za spodbujanje inovacijskega novinarstva v slovenskih medijih in ozaveščanje novinarjev, urednikov in medijskih strokovnjakov o pomenu inovativnosti.

Mediji predstavljajo stičišče, kjer se vse ideje prelivajo in hkrati lahko vzdržujejo komunikacijski nivo med vsemi deležniki, ki ustvarjajo inovativni prostor. Mediji lahko s strokovnimi in poglobljenimi prispevki zagotovijo višjo stopnjo splošne družbene zavesti, višjo ozaveščenost in razumevanje dolgoročnih vplivov razvoja in napredka.

Začetki InCo gibanja so se začeli prav na področju medijev in inovacijskega novinarstva.

Namen:

 • sistematično izobraževanje novinarjev, urednikov in medijskih strokovnjakov o temeljih inovativnosti, inovacijskih procesih in inovativni družbi ter vplivu medijev na spodbujanje inovativnosti,
 • prenos globalnih izkušenj s področja inovacijskega novinarstva v Slovenijo in na širšo regijo,
 • izpostaviti vlogo medijev pri ozaveščanju inovativnosti prek poročanja o izvirnih in inovativnih zgodbah,
 • spodbujati razvoj inovativnega novinarstva in novih poslovnih modelov medijev,
 • predstaviti konkretna orodja in izkušnje za učinkovito komuniciranje o inovativnosti,
 • spodbujanje profesionalnega razvoja novinarjev,
 • uveljaviti Slovenijo kot eno pomembnih pobudnic razvoja inovacijskega novinarstva.

Način izvajanja:
 • organizacija letne regionalne konference o inovacijskem novinarstvu Stanford po Stanfordu,
 • organizacija natečaja v okviru letne InJo nagrade za najboljše novinarske prispevke na temo inovativnosti (natečaj poteka v organizaciji Vibacoma, ki sponzorira obisk konference v ZDA za nagrajenega novinarja),
 • sodelovanje pri izboru štipendista za udeležbo na programu usposabljanja Innovation Journalism Fellowship na Stanfordski konferenci,
 • aktivna udeležba slovenskih predstavnikov na mednarodni konferenci o inovacijskem novinarstvu na Stanfordski univerzi v ZDA,
 • predstavitev koncepta inovacijskega novinarstva, aktivnosti in nagrade v okviru programa na različnih dogodkih, vezanih na medije in novinarstvo,
 • aktivno delovanje v evropskih in globalnih mrežah za razvoj inovacijskega novinarstva.