InJo nagrada 2007

Spodbude ljudi iz medijev, gospodarstva, znanosti in širše skupnosti so nas motivirale za organizacijo nagrade za najboljši medijski prispevek o inovacijah. Gre za pilotski projekt na globalni ravni.

Nagrada "naj InJo prispevek"Nagrada za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih medijih, objavljen v letu 2006

Dobitnica glavne nagrade:
Nataša Koražija, Manager: »Tekstil je lahko high-tech«

Dobitnica prejme odličje ter kritje stroškov potovanja, bivanja in morebitne kotizacije, povezanih s konferenco »Innovation Journalism«, Stanford University, spomladi leta 2008.
Pokrovitelj nagrade je Tehnološka agencija Slovenije.

Dobitniki priznanj:
 • Marjana Dremelj, Podjetnik: Zeleni podjetniški trendi
 • Primož Kaučič, Podjetnik: Ključne so notranje inovacije
 • Sara Sonja Lunder, IRT3000: Spodbujanje inovativnosti med mladimi
 • Matej Peternelj, Profit: Bomo s tehnološkimi centri dosegli razvojni preboj?
 • Samo Kranjec, Finance: Kako utirati pot znanosti in inovativnosti

Posebni priznanji


Priznanje za najboljši prispevek o inovativnosti v internih časopisih ali glasilih, ki jih izdajajo slovenska podjetja.

Dobitnica priznanja:
Vesna Petkovšek, Pika na G (Gorenje d.d.): Rast je rezultat dobro vodenega inovativnega procesa«.

Priznanje za najboljši prispevek o inovativnosti v šolskih časopisih ali glasilu, ki jih izdajajo slovenske osnovne ali srednje šole.
V okviru projekta Inovativna lokalna skupnost izpeljano v sodelovanju s Centrom za razvoj Litija).

Dobitniki priznanj:
 • Breskvar Tina: “Inovativnost je prisotna povsod ”
 • Nina Nenadovič: "Inovativnost"
 • Tomaž Cirkvenčič: "Inovativnost lokalne skupnosti“
 • Stane Škarja: "Kako bi inovativnost postala vrednota"
 • Špela Povše: "Inovativnost je proces"Javna razglasitev zmagovalca
14. junij 2007 ob 16.15h na Regionalni konferenci o inovacijskem novinarstvu "Stanford po Stanford 2007"

Kriteriji ocenjevanja
Pri ocenjevanju se je upošteval zlasti prispevek medijske stvaritve k:
 • spodbujanju inovativnosti
 • celovitem razumevanju inovacijskih procesov, v katerih se prepletajo tehnologija, poslovna uspešnost, znanost, politika, pravo, finance, kultura, umetnost in drugi družbeni in gospodarski vidiki
 • spodbujanju komunikacije in sodelovanja med znanostjo, gospodarstvom, državnimi ustanovami, lokalnimi skupnostmi in drugimi akterji
 • razvoju inovacijskega novinarstva kot načinu poročanja o inovacijah in njihovem odločilnem vplivu na razvoj v prihodnosti
 • razumevanju inovativnosti in ustvarjalnosti kot ključnih orodij za zagotavljanje stabilnega dolgoročnega razvoja Slovenije in k preobrazbi Slovenije v inovativno družbo.

Kriteriji ocenjevanja za posebna priznanja ustrezajo kriterijem za nagrado »naj InJo prispevek«, vendar so prilagojeni korporativnim oz. šolskim nivojem.

Člani mednarodne komisije:
 • mag. Violeta Bulc (Vibacom d.o.o.)
 • mag. Miloš Ebner (podpredsednik TIA, Trimo Trebnje d.o.o.)
 • dr. Marko Milosavljević (FDV)
 • dr. David Nordfords (Stanford University)
 • Jan Sandred (VINNOVA)
 • Polona Pibernik (Mediade d.o.o.)
 • Dušan Snoj (Vigeo svetovanje d.o.o.), kot predsednik žirije

Iniciativni odbor projekta:
 • mag. Violeta Bulc (Vibacom)
 • Peter Frankl (Finance)
 • dr. Marta Svetina (Tehnološka agencija Slovenije -TIA)
 • Polona Pibernik (Mediade)
 • Dušan Snoj (Vigeo svetovanje)

PriponkaVelikost
Pravilnik podeljevanja nagrade24.89 KB