InLoCom

InLoCom je program za spodbujanje inovativne lokalne skupnosti, ki temelji na spodbujanju vseh deležnikov lokalne skupnosti, da soustvarjajo odprt, napreden prostor, temelječ na inovativnosti in trajnostnem razvoju. Sloni na InLoCom modelu, ki omogoča prebujanje potencialov in ključnih sposobnosti posameznika, ki se skrivajo predvsem na nivoju lokalne skupnosti in običajno ne pridejo do veljave.

Model sledi ideji postopne izgradnje poti, intenzivnega komuniciranja in vključevanja vseh deležnikov v celoten proces. Vzpostavitev inovativne lokalne skupnosti se po izkušnjah sodeč izvaja v 3 fazah:

 1. faza sejanja: ključno, da se vse deležnike ustrezno izobrazi, nauči timskega dela in medstrukturnega povezovanja.
 2. faza rasti: na osnovi medstrukturnega sodelovanja je potrebno najti tiste projekte, ki premaknejo razmišljanje in napredek lokalne skupnosti naprej.
 3. faza žetve: potrebno jasno in glasno sporočiti rezultate, ozavestiti nove stvari, in poudariti tako dobre kot slabe stvari.
Pomemben je tudi pofazni korak – ponovna žetev, kajti na zdravih temeljih je potrebno graditi naprej.

Namen:
 • spodbujati aktivnejšo vlogo lokalne skupnosti v promociji inovativnosti kot
 • vzvoda blaginje in trajnostnega razvoja,
 • prenos modela InLoCom na več slovenskih lokalnih skupnosti,
 • krepitev ustvarjalnosti, pozitivnega socialnega kapitala, odprtosti do sprememb in povezovanja ljudi,
 • osvestiti prebivalce lokalne skupnosti (različnih deležnikov) o pomenu inovativnosti in svojih lastnih ustvarjalnih potencialih,
 • uveljaviti povezovanje različnih deležnikov na projektih v lokalni skupnosti,
 • usmerjeno komunicirati izvirne in uspešne zgodbe v lokalni skupnosti,
 • uveljaviti spodbujanje inovativnosti v razvojnih strategijah občinskih uprav,
 • vzpostaviti dobre prakse inovativnih lokalnih skupnosti v Sloveniji in jih prenesti v svet,
 • uveljaviti Slovenijo kot eno pomembnih pobudnic InLoCom modela za spodbujanje inovativnosti v lokalni skupnosti.

Način izvajanja:
 • implementacija modela InLoCom na primeru lokalne skupnosti Litija (projekt Litija - mesto inovativnosti se je kot pilotni projekt začel ustvarjati leta 2006 v občini Litija v sodelovanju Centra za razvoj Litija in Vibacoma).
 • izobraževanje prebivalcev lokalne skupnosti (različnih deležnikov) o pomenu inovativnosti in svojih lastnih ustvarjalnih potencialih,
 • organizacija dogodkov na temo inovativne lokalne skupnosti,
 • sodelovanje na različnih projektih, ki povezujejo različne deležnike lokalne skupnosti med seboj (delavnice, predavanja, srečanja, konference, sistemi nagrad, spletni portali),
 • promocija uspešnih primerov inovativnosti in povezovanja na nivoju lokalne skupnosti preko člankov, predavanj, itd.,
 • aktivno delovanje v evropskih in globalnih mrežah za spodbujanje inovativnosti v lokalnih skupnostih.

Video posnetki: