Mejniki razvoja

3. september 2013
InCo gibanje je po uspešni predstavitvi InCo knjige z naslovom »The Magic of Contribution. (»Čarobnost prispevanja«) v Vietnamu, knjigo uradno predstavilo tudi v slovenskem prostoru. Predstavitev se je odvijala 3.9.2013 ob 18.00 pred gostilno »Druga Violina« na Starem trgu 21 v Ljubljani. Nekaj utrinkov iz dogodka si lahko ogledate v fotogaleriji.

17. julij 2013
InCo gibanje je v mednarodnem prostoru, na 57. mednarodni konferenci o sistemski znanosti (The 57th World Conference of the International Society for the Systems Sciences) v Vietnamu, uradno predstavilo svojo knjigo z naslovom »The Magic of Contribution. From inspiration through innovation to intuition and beyond, manifested by the power of InCo movement«.

3. julij 2013
InCo gibanje je izdalo knjigo o razvoju in dosežkih InCo gibanja z naslovom: »The magic of contribution. From inspiration through innovation to intuition and beyond, manifested by the power of InCo movement.« Knjiga je sestavljena iz 4ih poglavij, pri čemer vsako poglavje opisuje posamezno razvojno obdobje InCo gibanja. H knjigi je dodana tudi multivizija o InCo gibanju.

21. marec 2013
Na Krki pri Ivančni Gorici se je odvijala 3. InLoCom konferenca, kjer so bile podeljene nagrade za inovativne projekte lokalnih skupnosti. Vsebinski del konference je bil posvečen razvoju ljudi v lokalnem okolju.

Januar 2013
Vzpostavitev InLoCom partnerstva med InCo gibanjem, Srcem Slovenije in občino Ivančna Gorica z namenom organizacije mednarodne conference InLoCom 2013.

10. december 2012
Zaključni InCo dogodek, v sklopu dogodkov, srečanj članov InCo gibanja, z vodilom »Možne implementacije Intuicije v poslovnem svetu«. Na dogodku smo pregledali ugotovitve do katerih smo prišli skozi leto 2012 ter predstavili model intuicije v poslovnem svetu, na katerem smo gradili skozi celo leto. Postavili smo tudi smernice za nadaljni razvoj InCo gibanja.

Marec 2012
Razvoj modela za masovno inoviranje s strani podjeta Vibacom d.o.o. Model je bil prvič predstavljen na mednarodni konferenci EMCSR na Dunaju aprila 2012.

26. januar 2012
Prvo InCo srečanje v letu 2012, v sklopu dogodkov, srečanj članov InCo gibanja, z vodilom »Možne implementacije Intuicije v poslovnem svetu«. Tema prvega dogodka je bila »Nezavedno v zavedno, v korporacijah«.

November 2011
Predstavitev modela Inovacijske infrasturture (I2) na 6. Slovenskem forumu inovacij. Model se je uvrstil med 50 najboljših inovacij v Sloveniji.

31. avgust 2011
InCo piknik na katerem smo uspešno zaključili 5 letno obdobje promocije inovativnosti v slovenskem prostoru. InCo gibanje se je z novo energijo začel razvijati dalje na krilih intuicije.

21. april 2011
V Državnem svetu je bila organizirana prva mednarodna InCo konferenca, kjer so predavali tako domači kot tudi tuji predavatelji s celega sveta. Konference se je udeležilo več kot 100 udeležencev.

11. marec 2011
V Šentrupertu se je odvijala 2. InLoCom konferenca - konferenca o inovativni lokalni skupnosti. Na konferenci so bile predstavljene in podeljene tudi prve InLoCom nagrade za najbolj inovativne občine.

Februar 2011

Podjetje Vibacom d.o.o. je na podlagi znanja in izkušenje pridobljenih preko InCo gibanja prazvilo razvilo model za Inovacijsko infrastrukturo (I2).

2010 - Feniks nagrada
Podjetje Vibacom d.o.o. in soustvarjalci InCo gibanja so prejeli priznanje Feniks za posebej kakovosten projekt v letu 2010 na področju management consultinga, ki jo podeljuje GZS Združenje za management consulting, in sicer za InCo gibanje – gibanje za inovativne preboje.

2010 - srebrno priznanje za poslovno inovacijo

Podjetje Vibacom d.o.o. je prejelo srebrno priznanje za inovacije in sicer za razvoj družbene inovacije InCo gibanje, za inovativni preboj Slovenije, ki ga podeljuje GZS Območna Zbornica Ljubljana.

18. oktober 2010
V Državnem svetu se je odvijala "Change the Game" iniciativa, katere namen je bilo opolnomočenje vlog v inovacijskem ekosistemu. Posebnost inciative je bila mednarodna obarvanost ter zastopanost številnih odprtih inciativ, ki se razvijajo v slovenskem okolju.

1. februar 2010
Objava razpisa za InJo nagrado 2010 - nagrad in priznanj za inovacijsko novinarstvo in komuniciranje. Posebnost je razpis za osnovnošolske in srednješolske prispevke, ki vsebuje kar 4 kategorije (pisni prispevki, fotografije, risbe/slike, multimedijski prispevki).

15. januar 2010
Pristop treh pokroviteljev k projektu InCo Jr (BTC, Elektro Maribor in Mobitel), sodelovanje z Občino Hrpelje-kozina traja že drugo leto.

8. december 2009
Izid letne publikacije Manifest InJo-InCo 2009 v slovenskem in angleškem jeziku (tiskana in elektronska različica). Ozimnica idej 2009 - srečanje soustvarjalcev InCo gibanja s predstavitvijo letne publikacije Manifest InJo-InCo 2009.

25. november 2009
Nastop Violete Bulc v Državnem svetu Republike Slovenije na temo vloga civilne družbe v razvoju inovacijskega prostora s predstavitvijo InCo gibanja.

4. september 2009
4. Regionalna konferenca o inovacijskem novinarstvu Stanford po Stanfordu 2009 v organizaciji Vibacoma in Evropskega novinarskega centra.

19. junij 2009
1. konferenca na temo Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v visokem šolstvuv organizaciji Visoke poslovne šole Doba Maribor in soorganizacije Vibacoma, Maribor.

20. maj 2009
Regionalno srečanje v Posavju s podelitvijo regijskih priznanj za najbolj kakovostne osnovnošolske in srednješolske prispevke o inovativnosti v sklopu projekta InCo Jr v organizaciji podjetja Kostak, Krško.

18. - 20. maj 2009
Predavanje mag. Violete Bulc na IJ-6, Šesti konferenci o inovacijskem novinarstvu, na temo »Slovenska praksa na področju razvoja inovacijskega novinarstva s poudarkom na inovativnosti v šolah«. Udeležba dobitnikov nJo nagrade: Bojane Humar, dobitnica nagrade 2008, Samo Kranjec, dobitnik nagrade 2009, Žiga Vavpotiča, dobitnik študentske InJo nagrade 2009, Stanfordska univerza, ZDA. Udeležba Violete Bulc na zasedanje programskega svetovalnega odbora (Program Advisory Board) za inovacijsko novinarstvo.

15. april 2009
Druga InCo konferenca 2009 - Konferenca o inovacijskem komuniciranju s slavnostnim govorom predsednika države in več kot 220 udeleženci, v organizaciji Vibacoma.

15. april 2009
Podelitev InJo nagrade 2009 na InCo konferenci v 7-ih kategorijah.

12. marec 2009
Prva konferenca o inovativni lokalni skupnosti na območju Srca Slovenije s podelitvijo regijskih priznanj za najbolj kakovostne osnovnošolske in srednješolske prispevke o inovativnosti v sklopu projekta InCo Jr v organizaciji Centra za razvoj Litija in sodelovanju Vibacoma, Polšnik pri Litiji.

9. marec 2009
Predstavitev InCo gibanja za inovativni preboj Slovenije predsedniku države, dr. Danilu Türku.

5. februar 2009
Udeležba prve slovenske novinarke, Sabine Vrhnjak, na programu polletnega usposabljanja Innovation Journalism Fellowship, Univerza Stanford, ZDA.

18. januar 2009
Objava razpisa za InJo nagrado 2009 - nagrade in priznanja za inovacijsko novinarstvo.

2. december 2008
Srečanje podpornikov InJo-InCo projekta na dogodku Ozimnica idej 2008 s predstavitvijo letne publikacije Manifest InJo-InCo 2008.

29. november 2008
Regionalno srečanje Trimov dan inovativnosti v okviru projekta InCo Jr v organizaciji Trima in Vibacoma s podelitvijo regijskih priznanj za najbolj kakovostne prispevke o inovativnosti, Trebnje.

20. november 2008
Izid prve številke letne publikacije Manifest InJo-InCo 2008 s predstavitvijo pobud in projektov s področja inovacijskega novinarstva in komuniciranja, izdajatelj IPRK.

14. november 2008
Udeležba na drugem srečanju podpornikov evropske InJo iniciative v organizaciji Mednarodnega inštituta za inovacijsko novinarstvo (IIIJ) in Evropskega novinarskega centra, Maastricht.

30. junij 2008
Objava razpisa štipendije za usposabljanje na poročanja o znanosti in inovacijah na Univerzi Stanford v letu 2009 v koordinaciji Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

24. junij 2008
Predstavitev slovenskega InJo-InCo projekta na prvem srečanju podpornikov evropske InJo iniciative v organizaciji Mednarodnega inštituta za inovacijsko novinarstvo (IIIJ) in Evropskega novinarskega centra, Bruselj.

2. - 3. junij 2008
3. regionalna konferenca o inovacijskem novinarstvu in komuniciranju Stanford po Stanfordu 2008 v organizaciji Vibacoma in IPRK-ja.

2. junij 2008
Podelitev InJo nagrade 2008 na konferenci Stanford po Stanfordu, Ljubljana.

21. - 23. maj 2008
Predavanje mag. Violete Bulc na IJ-5, 5. Konferenci o inovacijskem novinarstvu, na temo Inovacijski prostor potrebuje učinkovit "InCo" dialogI, Stanfordska univerza, ZDA. Udeležba dobitnice glavne InJo nagrade 2007, Nataše Koražije, na IJ-5, Stanfordska univerza, ZDA.

8.-24. april 2008
Izvedba 5 predkonferenčnih InCo delavnic na temo pomena komunikacijskih strategij za spodbujanje inovativnosti pri različnih deležnikih (medijih, vzgojno-izobraževalnih sistemih, lokalnih skupnostih, gospodarstvu, akademskih in znanstvenih inštitucijah).

30. januar 2008
Objava razpisa za InJo nagrado 2008 - nagrade in priznanja za inovacijsko novinarstvo.

6. november 2007
Srečanje iniciativne skupine za razvoj InJo koncepta v Sloveniji na temo pobude za razširitev koncepta na inovacijsko komuniciranje (InCo) z upoštevanjem vseh deležnikov inovacijskega prostora.

14.-15. junij 2007
Regionalna konferenca o inovacijskem novinarstvu "Stanford po Stanfordu 2007" v organizaciji Vibacoma.

14. junij 2007
Podelitev InJo nagrade 2007 na konferenci Stanford po Stanfordu.

21.-23. maj 2007
Predavanje mag. Violete Bulc na IJ-4, 4. Konferenci o inovacijskem novinarstvu, na temo Slovenska InJo iniciativa in vpliv inovacijskega novinarstva na inovacijski ekosistem, primer inovativne lokalne skupnosti, Univerza Stanford, ZDA.

1.- 30. april 2007
Izvedba prvih delavnic za osnovnošolce in srednješolce na temo inovativnosti in inovacijskega novinarstva v sklopu programa InCo Jr v organizaciji Centra za razvoj Litija in Vibacoma, Litija.

27. marec 2007
Predstavitev InJo koncepta ravnateljem osnovnih in srednjih šol v Litiji in okolici v okviru projekta »Litija, mesto inovativnosti – inovativna lokalna skupnost«, Litija.

6. marec 2007
Objava razpisa za InJo nagrado 2007 - nagrade in priznanja za inovacijsko novinarstvo.

16. februar 2007
Srečanje članov globalne strateške skupine za inovacijsko novinarstvo na temo razvoja koncepta InJo v Evropi, Ljubljana.

15. januar 2007
Koncept InJo vključen v sklopu predmeta Inovativni in inovacijski management nosilke Violete Bulc in asistentke Estere Lah na Visoki poslovni šoli DOBA, Maribor.

14. november 2006
Zaključna delavnica v sklopu prvega dela projekta Mesto inovativnosti - inovativna lokalna skupnost, Litija.

18. oktober 2006
Prva evropska delavnica o inovacijskem novinarstvu 2006.

24. september 2006
Vzpostavitev InJo nagrade - sistema nagrad in priznanj za posebne dosežke v inovacijskem novinarstvu s predstavitvijo Pravilnika in glavnega pokrovitelja nagrade, Slovenske tehnološke agencije (TIA).

24. avgust 2006
Novinarska konferenca ob vzpostavitvi projekta Mesto inovativnosti - inovativna lokalna skupnost v organizaciji Centra za razvoj Litija in Vibacoma, Litija.

15. maj 2006
Mag. Violeta Bulc imenovana v “Innovation Journalism Advisory Board", Univerza Stanford, ZDA.

21. april 2006
Univerza v Ljubljani je podpisala pismo o nameri z Univerzo Stanford za sodelovanje na področju inovacijskega novinarstva.

20. april 2006
Prva konferenca o inovacijskem novinarstvu Stanford po Stanfordu 2006 v organizaciji Vibacoma.

5.-7. april 2006
Predavanje mag. Violete Bulc na IJ-3, 3. Konferenci o inovacijskem novinarstvu, na temo Inovacijsko novinarstvo in korporativna okolja, Univerza Stanford, ZDA.

26. oktober 2005
Predpremiera Poslovnih ritmov, sklopa oddaj, ki je nastal v timu timu projekta ''Moč podjetniške inovativnosti'' v sestavi mag. Violeta Bulc (Vibacom), Stane Grah (TV Pika), Polona Pibernik in Edita Kuhelj Krajnović (Mediade).