Deležniki inovacijskega prostora

InCo model deležnikov inovacijskega prostora predstavlja hrbtenico gibanja in kaže na soodvisnost ter vpetost prostora in njegovih deležnikov v ustvarjalnem in inovativnem procesu. Sestavlja ga 9 deležnikov, ki so združeni v 5 skupin:

1. Negospodarstvo: država, lokalne skupnosti
Ključna naloga te skupine deležnikov je vzpostavljanje prostora in oblikovanje pravil igre skozi vzvode politike, ukrepov in aktivnosti (npr. davčna politika, finančne vzpodbude ...).

2. Izobraževanje: univerze, vzgojno-izobraževalni sistem (vrtci, osnovne šole, srednje šole)
Ključna naloga te skupine je promocija znanja in širitev meja znanega s poudarkom na razvoju ustvarjalnosti posameznika/-ce in odkrivanju njegovih oz. njenih naravnih talentov.

3. Inštituti (raziskave in razvoj)
Ključna naloga te skupine je generiranje bazičnih in aplikativnih prebojev znanja.

4. Usmerjevalci javnega mnenja: mediji, umetniki in ustvarjalna industrija, nevladne organizacije
Ključna naloga te skupine je zagotavljanje ustvarjalne dimenzije, sistema vrednot in izzivanje mej znanega v dojemanju sebe in vsega, kar je okoli nas.

5. Gospodarstvo: podjetja
Ključna naloga te skupine je generiranje vrednosti in usmerjanje slednje v nadaljnji razvoj ključnih virov (človeškega, finančnega in materialnega); je ključni spodbujevalec sistematičnih sprememb prostora.

delezniki2.pngVir: InCo gibanje, 2006