InJo nagrada

Vizija:
InJo nagrade so prepoznavno orodje za razvoj inovacijskega prostora.

Poslanstvo:
Z jasnimi kriteriji ocenjevanja in raznolikostjo vključenih področij dvigovati zavest o elementih inovacijskega prostora in omogočati čim hitrejšo izmenjavo dobrih praks, pogledov in razmišljanj med deležniki inovacijskega prostora.

Namen:

 • spodbuditi obravnavanje tem s področja inovativnosti v slovenskih medijih in dvig njihove kakovosti,
 • izpostaviti avtorje (novinarje in komunikatorje), ki delujejo po načelih inovacijskega novinarstva,
 • spodbujati drznost razmišljanja in ustvarjalnost sedanjih in bodočih novinarjev in internih komunikatorjev,
 • prispevati h globalizaciji koncepta inovacijskega novinarstva,
 • predstaviti mladim raznolikost orodij za inovacijsko in inovativno komuniciranje,
 • pokazati, da se na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju dogaja veliko zanimivega, drugačnega, inovativnega.

Komu se podeljuje nagrada:
 • novinarjem (slovenski mediji)
 • urednikom (slovenski mediji za sistematičen pristop k dvigovanju inovacijske zavesti)
 • PR-ovcem in komunikatorjem (interni mediji slovenskih organizacij)
 • študentom
 • srednješolcem
 • osnovnošolcem

Kaj nagrajujemo?
 • inovacijske novinarske prispevke (prispevki, ki poročajo o inovacijah po načelih inovacijskega novinarstva po InJo načelih)
 • inovativne novinarske prispevke (prispevki, ki kažejo na nove oblike izražanja in/ali nove oblike besedilnosti oz. izvirne medijske rešitve)


Katere nagrade razpisujemo?
 • InCo Jr. nagrada

 • InJo Jr. nagrada

 • InJo nagrada za medije

 • InJo nagrada za komunikatorje