Pobude gibanja

Iz bogatega jedra znanj, izkušenj in modrosti podjetniško civilne iniciative, ki smo jo soustvarjali pobudniki, partnerji, člani in udeleženci dogodkov in projektov, podajamo naslednje pobude za inovativni preboj Slovenije:
 1. organizirati dogodke za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti s pomočjo odprtega dialoga v okviru posameznih deležnikov in med njimi, na osnovi medsebojnega spoštovanja in zaupanja;
 2. dokumentirati dobre prakse s področja ustvarjalnosti in inovativnosti in spodbujati njihovo izmenjavo;
 3. spodbujati aktivnejšo vlogo države in lokalne skupnosti v promociji inovativnosti kot vzvoda blaginje in trajnostnega razvoja;
 4. vzpostaviti finančne spodbude za inovativni razvoj vseh deležnikov, še zlasti za področje učinkovitega inovacijskega komuniciranja;
 5. spodbujati razvoj ustvarjalnosti v izobraževalnih procesih ter krepiti komunikacijske sposobnosti in timsko sodelovanje mladih;
 6. vpeljati sodobne sisteme in orodja za razvoj inovativnosti v organizacijah, katerih sestavni del so kakovostne inovacijske komunikacijske strategije;
 7. usposabljati in izobraževati novinarje in urednike o pomenu inovativnosti, delovanju inovacijskih sistemov in procesov ter uporabi novih informacijskih tehnologij in tehnik izražanja v medijskem svetu;
 8. vzpostavljati novinarske mreže na lokalnem, nacionalnem in globalnem nivoju za izmenjavo zgodb in dobrih praks;
 9. spodbujati novinarje k »učenju« žargonov različnih deležnikov za boljše razumevanje in prepoznavanje pravih zgodb;
 10. vpeljevati inovacijske komunikacijske strategije na nivo inštitutov za ozaveščanje njihove dejavnosti, rezultatov njihovih projektov, načinov dela in izkušenj;
 11. razvijati komunikacijske strategije nevladnih organizacij za ozaveščanje njihovega delovanja in vplivanja na trajnostni razvoj;
 12. zagotavljati jasnejšo komunikacijo umetnikov in ustvarjalne industrije o pomembnosti njihovega dela pri razvoju inovativne družbe skozi razumevanje jezikov in žargonov drugih deležnikov.