Manifest InJo-InCo

Manifest InJo-InCo je letna publikacija InCo gibanja, ki vsebuje pobude za razvoj inovacijskega novinarstva in komuniciranja. Pobude so podane na podlagi letnega pregleda in analize aktivnosti InCo gibanja na vseh področjih delovanja.

Vizija:
Seznam ključnih vsebin za trajnostni razvoj slovenskega inovacijskega prostora.

Poslanstvo:
Jasno komuniciranje vsebin Manifesta InJo-InCo vsem odgovornim v družbi in pritisk za njihovo presojo in uvajanje potrebnih ukrepov na vseh ravneh delovanja.