Stanford po Stanfordu

Vizija:
Slovenija - atraktivno evropsko InJo stičišče.

Poslanstvo:
Spodbujanje izmenjave mednarodnih praks na področju inovacijskega in inovativnega novinarstva in sistematična kritična presoja stanja v medijih na področju inovativnosti.