Stanford po Stanfordu 2008

Čas in lokacija konference


Namen konference
Na letošnji konferenci smo izmenjavali izkušnje in nadgrajevali znanja o tem, kako prepoznati slovensko inovativnost in jo preoblikovati v izvirne zgodbe.
Analizirali in soustvarjali smo inovativna komunikacijska orodja za učinkovito komuniciranje izvirnih zgodb, da jih bodo naše ciljne javnosti v slovenskem in širšem evropskem prostoru prepoznale in razumele.

FOTO GALERIJA


VIDEO POSNETKI

SPOROČILO ZA JAVNOST

PREDSTAVITVE govorcev(ppt)

Program konference:

ponedeljek, 2.6.2008


PREDKONFERENČNI DAN: Inovacijsko novinarstvo-Innovation Journalism
- program potekal v angleškem jeziku -

16:00-18:00 Uvodna razmišljanja
 • mag. Violeta Bulc, Vibacom: Uvodna predstavitev
 • dr. David Nordfors, idejni oče InJo koncepta, Stanfordska univerza: O konceptu inovacijskega novinarstva in globalnih projektih (via Skype)
 • Jan Sandred, direktor programov, VINNOVA: Razvoj InJo projekta na Švedskem
 • Nils Öhman, urednik Dagens Nyheter, Švedska: Izkušnje iz prakse (via Skype)
 • Mitja Jermol, vodja Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij, Inštitut Jožef Štefan: Prikaz orodij in aplikacij za prepoznavanje izvirnih zgodb
 • Marko Kovač, Meritor Media, Hrvaška: Pomen novih medijev za poročanje o inovativnosti
 • Biba Klomp, vodja projektov, Evropski novinarski center, Nizozemska: Izkušnje centra o inovacijskem novinarstvu
 • Eric Eldon, urednik Venturebeat, Kalifornija: Izkušnje iz prakse (via Skype)
 • Marie Alpman, inovacijska urednica Ny Teknik, Švedska: Izkušnje iz prakse (via Skype)
 • Nataša Koražija, revija Manager: Dobitnica InJo nagrade 2007 - Izkušnje, novi pogledi, mreženje

18:00-18:15 Odmor

18:15 -19:30 Dialog v interaktivnih vozliščih:
 • Ustvarjanje InJo zgodb. Primeri orodij in metodologij za učinkovito inovacijsko novinarstvo pod mentorstvom InJo strokovnjakov. Koordinira mag. Violeta Bulc

torek, 3.6.2008


KONFERENČNI DAN: Od inovacijskega novinarstva do inovacijskega komuniciranja

10:00-11:00 Otvoritev in uvodni nagovori

11:00-12:00 Slavnostna podelitev InJo nagrade 2008
 • mag. Violeta Bulc, Vibacom: Predstavitev InJo iniciative v Sloveniji in podelitev nagrad
 • dr. Žiga Turk, minister, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj: Podelitev nagrad
 • Podelitev nagrade za najboljši prispevek o inovativnosti v javnih medijih (podelitev InJo kipca, delo mlade umetnice Lare Reichmann)
 • Podelitev priznanja za najboljši prispevek o inovativnosti v internih medijih
 • Podelitev priznanja za najboljši prispevek o inovativnosti v šolskih medijih
 • Najave novih nagrad v 2009

12:00-12:30 Odmor

12:30-13:15 Okrogla miza: Vloga različnih deležnikov v ustvarjanju inovativnega prostora
 • mag. Violeta Bulc, Vibacom: Predstavitev ključnih tem 5. InJo konference na Stanfordu
 • mag. Ladeja Godina Košir, IPRK: Predstavitev InCo koncepta
 • Sonja Šmuc, direktorica, Združenje Manager,
 • dr. Marko Milosavljevič, profesor, Fakulteta za družbene vede,
 • Iztok Osojnik, pesnik in pisatelj,
 • Uroš Marter, partner, ARKAS investment banking
 • Boštjan Špetič, ustanovitelj, direktor produktov, ZEMANTA

13.15 - 14.45 Dialog v interaktivnih vozliščih: Vpliv učinkovitega inovacijskega komuniciranja na razvoj inovativnega prostora. Prepoznavanje orodij za učinkovito komuniciranje inovativnosti na posameznih področjih.
 • Interaktivno vozlišče1: Poslovni sistemi in inovacijsko komuniciranje (v slovenskem jeziku) Uvodne predstavitve: Sonja Klopčič, Trimo Almir Flisar, InfiniteBizComLab Jurij Giacomelli, Gorenje Design Center
 • Interaktivno vozlišče2: Akademsko-raziskovalne institucije in inovacijsko komuniciranje(v slovenskem jeziku) Uvodne predstavitve: dr. Lidija Honzak, Ljubljanski univerzitetni inkubator Dušan Omerčević, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Interaktivno vozlišče3: Lokalne skupnosti in inovacijsko komuniciranje(v slovenskem jeziku) Uvodne predstavitve : Viljenka Godina, Ekonomski institut Maribor Jadranka Jezeršek Turnes, Consensus Saša Gradišek, Center za razvoj Litija
 • Interaktivno vozlišče4: Vzgojno-izobraževalni sistemi in inovacijsko komuniciranje(v slovenskem jeziku) Uvodne predstavitve : Sonja Zavrl, SIQ Izobraževanje Gabrijela Hauptman, OŠ Litija Suzana Antič, Vrtec Trnovo
 • Interaktivno vozlišče5: Globalno komuniciranje lokalne inovativnosti(v angleškem jeziku) Uvodne predstavitve : predstavniki gostov iz tujine

15:15-16.15 Zaključne predstavitve in manifesto konference: Predstavitev aktivnosti 2008/2009, ki so rezultat konferenčnih razmišljanj in delavnic
 • Predstavitev1: Poslovni sistemi in inovacijsko komuniciranje
 • Predstavitev2: Akademsko-raziskovalne institucije in inovacijsko komuniciranje
 • Predstavitev3: Lokalne skupnosti in inovacijsko komuniciranje
 • Predstavitev4: Vzgojno-izobraževalni sistemi in inovacijsko komuniciranje
 • Predstavitev5: Globalno komuniciranje lokalne inovativnostiZakaj sodelovati?
 • ker na enem mestu povezujemo in združujemo različne deležnike, ki sooblikujejo inovativni prostor,
 • ker v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki globalne izkušnje s področja inovacijskega komuniciranja prenašamo v slovenski prostor,
 • ker z lastnimi inovativnimi primeri in dobrimi praksami prispevamo v globalno zakladnico znanja,
 • ker izostrujemo sposobnost prepoznavanja inovativnosti v slovenskem prostoru,
 • ker podajamo načine za prepoznavanje inovativnih vsebin, ki so predmet inovacijskega novinarstva in komuniciranja,
 • ker predstavljamo konkretna orodja in izkušnje za učinkovito komuniciranje o inovativnosti, ki jih je moč takoj prenesti v prakso,
 • ker vključujemo vse udeležence v soustvarjanje strateškega dokumenta z zapisanimi priložnostmi za krepitev Slovenije kot prepoznavnega inovativnega vozlišča znotraj evropskega prostora.

Kdo ni smel manjkati?
 • ozaveščen posameznik, ki je pripravljen odigrati aktivno vlogo pri soustvarjanju inovativnega prostora in oblikovanju orodij za njegovo učinkovito komuniciranje pod geslom »Iz prakse v teorijo in nazaj!«

Organizatorja konference Stanford po Stanfordu 2008 sta IPRK - Inštitut za poslovno rast in kreativnost in Vibacom v sodelovanju s partnerji.

Za več informacij o konferenci se lahko obrnete na vodjo projekta InJo/InCo, Estero Lah, na elektronski naslov estera.lah@vibacom.si ali na telefonsko številko 01/517 41 28.