InLoCom konferenca 2011 - konferenca o inovativni lokalni skupnosti

grb1.png grb2.jpg grb3.png


grbInco.png


InLoCom 2011
2. konferenca o inovativni lokalni skupnosti


Prvi foto utrinki
Zbornik 2. InLoCom konference 2011


Kdaj: petek, 11.3.2011

Kje: Večnamenska dvorana v mansardi OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert (Povezava na zemljevid)

Gostitelj: Občina Šentrupert

Organizatorji: Občina Šentrupert, Občina Dobrovnik, Center za Razvoj Litija (RCL) in InCo gibanje

Namen konference:

• predstaviti pomen inovativnosti za razvoj lokalne skupnosti
• ozavestiti vlogo inovativnih lokalnih skupnosti za razvoj inovativne družbe
• izpostaviti ključne priložnosti za razvoj inovativnega potenciala v lokalnih skupnostih
• oblikovati nove predloge in pobude za krepitev inovativnega potenciala lokalnih skupnosti

Okvirni program:


1. Otvoritev konference
9:309:45mag. Violeta Bulc, iniciatorka InCo gibanja: InCo gibanje in inovativne lokalne skupnosti
2. Uvodni del
a. Vloga lokalnih skupnosti v inovativni družbi
9:5010:05• mag. Blaž Kavčič, predsednik DS RS: Vloga inovativnih lokalnih skupnosti pri razvoju sodobne družbe
b. Pomen inovativne lokalne skupnosti pri regionalnem razvoju in realizaciji strateških smernic EU
10:1010:25• Aleksandra Gradišek, direktorica RCL d.o.o., Srce Slovenije: Srce Slovenije kot model razvoja inovativne lokalne skupnosti
10:3010:55Kulturna točka - Vrtičkarji in ogled prvega nizkoenergetskega vrtca, v celoti grajenega v lesu
3. Vsebinski del (1. del)
a. Podjetništvo
11:0011:15• mag. Agata Kopač, mag. Igor Glavan, Poslovni holistični center Vibacom: Pomen spodbujanja malih in srednjih podjetij za razvoj inovativne lokalne skupnosti
11:2011:30• Dejan Podgoršek, direktor PortoAlpe d.o.o.: Destinacijski management in inovativni pristopi v lokalnih skupnostih
11:3511:45• Sara Horžen, Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve: Koncept od zibelke do zibelke za krepitev razvoja lokalne skupnosti
b. Samooskrba na področju energetike in prehrane
11:5012:05• Rupert Gole, župan Občine Šentrupert: Energetska samooskrba in razvoj lokalnih skupnosti
12:1012:20• Marjan Kardinar, župan Občine Dobrovnik: Razvojne usmeritve energetske samooskrbe v Občini Dobrovnik
12:2512:35• Franci Dovč, vodja projektov v Ekošoli in v Dnevnikovi prilogi Moj Dom: Župan kot spodbujevalec inovativnega preboja v nizkoogljično družbo
12:4012:55• Nataša Smrekar, Zadruga za razvoj podeželja Jarina z.o.o.: Samooskrba s hrano in razvoj lokalnih skupnosti
13:0013:10• Domen Zupan, Zavod Ekovas: Kako razpoloviti porabo virov za trajnostno prihodnost
13:1514:00Odmor za kosilo
14:0514:354. Podelitev InLoCom nagrade s strani InCo gibanja najbolj inovativnim občinam (Letošnji nagrajenci)
14:4014:50Kulturna točka - Harmonika (Občina Dobrovnik))
5. Vsebinski del (2. del)
c. Kulturna in naravna dediščina
14:5515:10• prof. dr. Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo: Vloga in pomen lokalne skupnosti v celovitem varstvu nepremične kulturne dediščine
15:1515:25• Lili Mahne, direktorica Notranjskega ekološkega centra: Inovativna lokalna skupnost na področju kulturne in naravne dediščine
d. Socialno inoviranje (mladi, društva, socialno podjetništvo, družbene inovacije)
15:3015:45• dr. Natalija Komljanc, Zavod RS za šolstvo, Središče za kakovost in raziskovanje: Odprte oblike učenja za razvoj inovativne lokalne skupnosti
15:5016:00• Suzana Antič, ravnateljica Vrtca Trnovo, Irena Kokovnik, ravnateljica OŠ Trnovo: Razvoj ustvarjalnosti otrok in njegov vpliv pri razvoju inovativnih lokalnih skupnosti
16:0516:15• Cveto Fendre, U4energy svetovalec: Vseevropski natečaj U4energy v povezavi z lokalno skupnostjo in šolo
16:2016:30• Jasna Baloh Dominko, direktorica Fakultete Doba: Socialni management in njegova vloga v pri razvoju inovativne lokalne skupnosti
16:3516:45• Simona Kukovičič, SIRIUS.SI d.o.o.: CRND – predstavitev pilotnega projekta Celovito reševanje nasilnih dejanj v Občini Velenje (v soavtorstvu z Vlasto Nussdorfer)
16:5017:00• Simona Krebs, Nova NEGA, Simona Krebs s.p.: O jogi smeha
17:0517:15Kulturna točka - (RCL)
17:2017:506. Podelitev nagrad InCo Junior (Letošnji nagrajenci)Koordinacija in informacije: mag. Igor Glavan, InCo gibanje, igor.glavan@incogibanje.si

Prijave:Kotizacija:

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Donacije/sponzorstva:

Kljub temu, da kotizacije za udeležence konference ni, pa organizacija konference terja svoj davek. Zato bomo veseli vaših prispevkov v obliki sponzorstev ali donacij. Za sponzorje smo pripravili tudi dva paketa, med katerima lahko izbirate. Spodaj si lahko preberete splošne pogoje, v primeru dodatnih vprašanj pa se lahko obrnete na naslov igor.glavan@incogibanje.si.

Generalni pokrovitelj:

kostak_logo_naziv.gifPokrovitelj se zavezuje, da bo v podporo izpeljavi 2. konference o inovativni lokalni skupnosti InLoCom 2011 prispeval 1.000 EUR in DDV v višini 20% zneska pokroviteljstva v EUR, kar znese skupaj 1.200 EUR. Navedeni znesek bo nakazal na transakcijski račun Občine Šentrupert: SI56 0141 1010 0021 185 (Banka Slovenije), v roku 8 dni od izstavitve računa.

Organizator se zavezuje, da bo promoviral pokrovitelja na naslednji način:
- objava logotipa v elektronski obliki na spletni strani InCo gibanje, podstran »InLoCom konferenca2011« (http://www.incogibanje.si/inlocom-konferenca-2011), za obdobje od 11.3.2011 do 11.4.2011.
- vzpostavitev povezave med spletno stranjo InCo gibanje, podstran »InLoCom konferenca2011« (http://www.incogibanje.si/inlocom-konferenca-2011), na spletno stranjo pokrovitelja za obdobje od 11.3.2011 do 11.4.2011.
- možnost postavitve oglasnega materiala (reklamni panoji, brošure, letaki, prikaz izdelkov) v času InLoCom konference 2011, dne 11.3.2011, po dogovoru z organizatorjem (več informacij lahko dobite na naslovu igor.glavan@incogibanje.si).

Pokrovitelji:

Pokrovitelj se zavezuje, da bo v podporo izpeljavi 2. konference o inovativni lokalni skupnosti InLoCom 2011 prispeval 200 EUR in DDV v višini 20% zneska pokroviteljstva v EUR, kar znese skupaj 240 EUR. Navedeni znesek bo nakazal na transakcijski račun račun Občine Šentrupert: SI56 0141 1010 0021 185 (Banka Slovenije), v roku 8 dni od izstavitve računa.

Organizator se zavezuje, da bo promoviral pokrovitelja na naslednji način:
- možnost oddaje oglasnega materiala (brošure, letaki na dogovorjenem mestu) v času InLoCom konference 2011, dne 11.3.2011, po dogovoru z organizatorjem (več informacij lahko dobite na naslovu igor.glavan@incogibanje.si).