Slovar - definicija intuicije

Kaj je intuicija (danes)?"Intuicija je neposredni notranji uvid, dojemanje v luči čiste zavesti, duhovna modrost in ljubezen (spoznavni in dejavni princip), svetloba, ki razkriva svetlobo v vsem." Vir: Darja Cvek Mihajlović, 2013 (ezoterika o intuiciji)

"Intuicija je kot zelo pretanjena svetloba - ko deluje, je svet videti kot iz svetlobe in svetloba teles v vseh oblikah vse bolj sije. To nam daje sposobnost, da pridemo v stik s svetlobo znotraj vseh oblik. Tako se vzpostavi odnos, ki je primaren in občutki superiornosti in ločenosti se razblinijo." Vir: Darja Cvek Mihajlović (ezoterika o intuiciji)

"Šesti čut je avrična senzitivnost, zunajčutne zaznave (ESP)." Vir: Darja Cvek Mihajlović, 2013

Intuicija in um:
 • konkretni um: operativni razum - dela s konkretnimi miselnimi vzorci
 • abstraktni um: vidi univerzalnost za pojavi - gre od konkretnega k abstraktnemu
 • intuitivni um: dojame odnos med celoto in delom – zlije se z notranjo naravo
Vir: Darja Cvek Mihajlović, 2013

"Obstajata dve vrsti intuicije: “intuicija 1” in “intuicija 2”. Obema je skupno, da označujeta znanje, ki mu ne znamo pojasniti izvora. Intuicija 1: Znanstvena; Označuje vedenje, ki je posledica skritega (tacitnega, dispozicijskega ...) znanja (ki nastane z nabiranjem izkušenj). Intuicija 2: Duhovna; Označuje vedenje, do katerega ne bi mogli priti samo z običajnimi senzornimi zaznavami."
 • Intuicija 1 = prepoznavanje Kognitivni psihologi razumejo intuicijo kot specifičen miselni proces, skozi katerega razberemo izkustva, spravljena predvsem v dolgoročnem spominu. Ne znamo artikulirati od kod nam določeno znanje, kljub temu pa ga lahko razberemo in uporabimo. Deluje v predvidljivih okoliščinah in je pogosta pri ekspertih (gasilci, zdravniki, ...)."
 • Intuicija 2 je zmožnost zaznavanja tistih delov doživljanja, ki jih v vsakodnevnem življenju ignoriramo. Jung bi temu rekel nezavedno. Nekateri pravijo temu kolektivno znanje. Ta vrsta zaznavanja je slabo raziskana, o njej obstaja mnogo poročil, ki pa niso vsa najbolj zanesljiva. Kako lahko razvijemo to vrsto intuicije: z natančnim, kritičnim in vztrajnim preiskovanjem svojega doživljanja." Vir: Urban Kordeš, 2012
"“Napačna” intuicija...ko se nam zdi, da vemo, pa v resnici ne vemo." Vir: Urban Kordeš, 2012

"Intuicija je šesti čut, tisto nekaj, kar nadgrajuje pet čutov. Intuicija je podzavest, ki nam omogoča, da razumemo neko stanje brez razmišljanja. Simbol [ ki ga vidimo/opazujemo s pomočjo intuicije] preprosto prišepetava podzavesti, kaj je dobro." Vir: Vlado Čeh, Rezervirano za šesti čut (Delo, 22.6.2012)

"Intuicija je naravno orodje za uspešno odločanje. Je sposobnost zaznavanja in procesiranja vibracij iz nezavednega in uporaba le-teh v procesu odločanja." Vir: Violeta Bulc, 2012

“Intuicija je danost, ki jo ima vsak od nas, zavestno pa jo uporabljajo le redki.” Vir: Agencija poti

“Intuicija:empirična veščina, ki je vgrajena v človekove možgane (celični zapis vsega kar smo doživeli, misli, izkušenj, podzavesti).” Vir: mojchi.com

“Zunajčutne sposobnosti, ki razkrivajo skrivnosti življenja....Je glasnica naše (za)vesti. Je jezik, ki nam govori o sposobnostih in potencialih našega duha, duše. Intuicija je eno najglobljih možnih stanj zavedanja, ki so spremljana z notranjim doživljanjem blaženosti, radosti, ustvarjalnega naboja in najglobljega uvida. To niso čustvena stanja, niti miselna. Intuicija jih presega vse.” Vir: mavrica.net (Avtor: Nataša Zorc)

Intuicija je "percepcija, ki ni znana zavesti in ki prihaja iz nezavednega.” Vir: Carl G. Jung, 1923

“Intuicija je sposobnost ali moč duhovne narave. Je takojšnja in instinktivna zaznava resnice; neposredno razumevanje brez razmišljanja. Je zavest nesmrtne, večne plasti naše narave. To je sposobnost, ki s sabo prinaša čutenje združenosti s predmeti in stvarmi. Kajti intuitivna sposobnost je onstran spremembe.“ Vir: teozofija.info (Avtor: Cecil Raw)

"Follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary." Vir: Steve Jobs

"Intuicija je zelo močna stvar, močnejša kot intelekt, po mojem mnenju. Imela je močan vpliv na moje delo." Vir: Steve Jobs

“Sposobnost zaznavanja in procesiranja vibracij iz okolja in uporaba le teh, v povezavi z vsem kar se nahaja v našem zavednem in nezavednem, v proces odločanja.” Vir: Violeta Bulc, 2011

“Da bi razumeli intuicijo, potrebujemo vidik višjega nivoja videnja, razumevanja.” Vir: Violeta Bulc, 2011

“Naredimo korak stran od vsega znanega, od vsega kar zavestno zaznavamo, čutimo, razumemo.” Vir: Violeta Bulc, 2011

“Poglejmo sebe in sisteme, v katerih delujemo, z distance. Potem bomo videli vezi, ki nas povezujejo s širšim prostorom na fizičnem, emocionalnem, duhovnem, socialnem in energetskem nivoju.” Vir: Violeta Bulc, 2012

"Intuicijo zaznamo s tišino v glavi in sproščenostjo v telesu." Vir: Neja Zupan, 2012

"VIZUALIZACIJA in IMAGINACIJA je eno in isto. »Imagening« izhaja iz delati image, pripravljati. KANALIZACIJA pa že pomeni določeno stopnjo odprtosti dostopa do določenih drugih znanj, ki mi olajša mojo vizualizacijo oz. imaginacijo." Vir: Neja Zupan, 2012

"Intucija je prepoznavanje naravnih modelov in navodil za delovanje skozi srce. Je film/slika o za nas potrebni, nam najbližji strategiji". Vir: Nataša Tovornik, 2012

Orodja za intuicijo (Vir: Nataša Tovornik, 2012):
 • (ritmičen) zvok
 • človeško telo (vse modele imamo v sebi)
 • vzorci in delovanje narave
 • tišina

"PODZAVEST
ČUSTVA=INTUICIJA=INSTINKT
RAZUM (Logičen um)
so komponente našega uma. Um je atribut naše zavesti, je del naše identitete Inkarnanta (v 3D realnosti na zemlji), ki nam omogoča izkušati individualnost, z asimilacijo električnih impulzov vseh področij percepcije v koherentno sliko, ki omogoča izkušnjo." Daljši opis. Vir: Kathara I Mannual; Voyagers I, by Ashayana Dean: Svobodna učenja (Freedom Teachings), Keylonta Znanost (Keylontic Science)

OPREDELITEV INSPIRACIJA

"Inspirácija -e ž (á) 1. ustvarjalna moč, domišljija, ki jo vzbuja pojav ali stvar, navdih: črpati inspiracijo iz narave; dati, dobiti, iskati inspiracijo za kaj; pisati, slikati po inspiraciji, z inspiracijo." Vir: SSKJ

"Insipracija je sporočilo iz našega nezavednega na katerega vpliva naš genetski spomin, impulzi prostora v katerem ustvarjamo in naše poslanstvo". Vir: Violeta Bulc, 2013

OPREDELITEV ZNANJA IN MODROSTI

ZNANJE

"Znánje je skupek urejenih informacij, ki privedejo do razumevanja. O odkritju (spoznanju) govorimo, kadar na podlagi znanja ugotovimo, kakšen je vpliv posameznih informacij na rešitev zadanega problema. Znanje se lahko definira tudi kot potencialno uporabna informacija.
Na prvi pogled je jasen pomen besede znanje. V resnici pa je težavno podati splošno veljavno definicijo. S tem problemom se je ukvarjal Edmond Gettier. Dokaz zato je tudi zgodovina znanosti. Večkrat se je podrla kakšna veja znanosti, ko se je nova domneva izkazala za prepričljivejšo od stare. Zato je dvom gonilo znanosti." Vir: Wikipedija

"Znánje-a s 1.celota podatkov, ki si jih kdo vtisne v zavest z učenjem, študijem." Vir: SSKJ

"ZNANOST in DUHOVNOST = OBJEKTIVNOST in SUBJEKTIVNOST = RACIONALNO in RESNIČNO = RAZUM in SRCE = ZNANJE in MODROST." Vir: Igor Kononenko, 2012

Epistemology (from Greek ἐπιστήμη (epistēmē), meaning "knowledge, understanding", and λόγος (logos), meaning "study of") is the branch of philosophy concerned with the nature and scope (limitations) of knowledge. It addresses mainly the following questions:
 • What is knowledge?
 • How is knowledge acquired?
 • To what extent is it possible for a given subject or entity to be known?
Much of the debate in this field has focused on analyzing the nature of knowledge and how it relates to connected notions such as truth, belief, and justification. One view is the objection that there is very little or no knowledge at all—skepticism. The field is sometimes referred to as the theory of knowledge. Vir: Wikipedia

MODROST

"Modróst-i ž 1.lastnost modrega človeka: občudoval je modrost svoje žene; spoštovali so ga zaradi njegove modrosti; ekspr. človek velike modrosti / podvomili so o modrosti njegove odločitve primernosti, ustreznosti 2. kar vsebuje, izraža prodorno mišljenje in ustrezno ravnanje
modrost star človek je razmeroma zelo moder, izkušen" Vir: SSKJ

KOLEKTIVNA INTELIGENCA

"Grupumovanju, kar je davni izraz za skupno zdravo pametovanje ali, kot so to (okorno, moram reči) prevedli Angleži: collective intelligence / kolektivna inteligenca". Vir: Violeta Bulc, 2013
PriponkaVelikost
Definicija intuicije_Svobodna učenja (Freedom Teachings)_Keylonta Znanost.pdf186.87 KB