Temelji gibanja

InCo gibanje za inovativni preboj Slovenije je pod tem imenom nastalo v letu 2009, vendar se po celotni Sloveniji projekti v kontekstu gibanja odvijajo že od leta 2006, in sicer pod imenom inovacijsko novinarstvo in inovacijsko komuniciranje. Zaradi svoje prilagodljivosti in hitre implementacije v družbo so projekti InCo gibanja odmevni tudi v svetovni javnosti, ki se ukvarja s področjem ustvarjalnosti in inovativnosti ter komuniciranja o inovativnosti.

Temelji inovacijskega komuniciranja izhajajo iz koncepta inovacijskega novinarstva (innovation journalism – InJo), ki se je kot izviren koncept izoblikoval na Švedskem, v okviru programa VINNOVA, kjer je leta 2003 dr. David Nordfors prvič uporabil ta pojem. Do razvoja koncepta je prišel s poglobljenim razumevanjem vpliva medijev na ustvarjanje inovativne družbe kot celote. Koncept inovacijskega novinarstva je poskus spodbujanja medijev k proaktivni vlogi pri ustreznih medijskih predstavitvah inovacij in njihovem umeščanju v kontekst širšega družbenega dogajanja.

Kasneje je dr. Nordfors koncept InJo prenesel na Univerzo Stanford, kjer ga s sodelavci uspešno nadgrajuje in širi v mednarodnem prostoru. Od leta 2006 pa v nadgradnji koncepta in implementaciji projektov sodeluje tudi Slovenija pod imenom programa InJo. Posebnost programa InJo je v tem, da vzpodbuja novinarje, da sledijo načelom, ki obravnavajo celoten inovacijski proces od ideje, prototipa do tržne manifestacije, umeščajo inovacijo v okolje in ocenjujejo vpliv le-te na prihodnost. Z objavami prispevkov o inovativnosti v medijih oblikuje in posreduje izvirne zgodbe in inovativne preboje v širšo javnost. S tem mediji prevzamejo aktivnejšo vlogo pri preobrazbi države, regije in lokalne skupnosti v inovativno družbo.

Več kot 4-letne izkušnje v slovenskem prostoru so nosilce InJo programa v Sloveniji pripeljale do nadgradnje koncepta v inovacijsko komuniciranje (InCo). Koncept se je razvil iz potrebe po ustrezni medstrukturni interakciji v celotnem naboru deležnikov inovacijskega prostora. Inovacijsko komuniciranje poudarja celovit proces prepoznavanja, razumevanja in spodbujanja
inovativnosti s pomočjo njenega celovitega in sistematičnega komuniciranja. Namen inovacijskega komuniciranja je, da spodbuja povezovanje deležnikov skozi odpiranje/prevajanje različnih »jezikovnih« govoric, krepi vlogo konstruktivnega dialoga, vzpostavlja komunikacijske mostove med disciplinami in tako vzpostavlja pogoje za aktivacijo inovacijskega prostora.

Iz opisanih temeljev se je razvilo tudi samo InCo gibanje, ki sloni na InCo modelu deležnikov inovacijskega prostora. Danes je za vsakega deležnika razvit tudi program, ki za vsakega od deležnikov ozavešča pomen inovativnosti in spodbuja inovacijsko komuniciranje posameznega deležnika kot tudi povezovanje deležnikov med seboj.