Ozimnica idej

Vizija:
Ocena klime in stanja slovenskega inovacijskega prostora.

Poslanstvo:
Kritična presoja rezultatov, ukrepov in pobud za razvoj slovenskega inovacijskega prostora in dogovor o sodelovanju v naslednjem letu.