Ozimnica idej 2009

InCo gibanje je v koordinaciji podjetja Vibacom 8. decembra 2009 organiziralo letno zaključno srečanje gibanja, imenovano Ozimnica idej. Dogodek se je odvijal v Mestnem muzeju v Ljubljani, udeležilo se ga je preko 50 soustvarjalcev InCo gibanja (članov, partnerjev, podpornikov). Namen srečanja je bil predstaviti letno publikacijo Manifest InJo-InCo 2009 in razpravljati o pobudah za razvoj inovativnosti in inovacijskega komuniciranja v slovenskem prostoru v 2010. Udeleženci so na Ozimnici idej ozavestili pretekla "InCo" dejanja in osvetlili ključna semena za žetev 2010.

Foto utrinki dogodka


E-publikacija Manifest
Slovenska e-publikacija Manifest InJo-InCo 2009
Angleška e-publikacija "InJo-InCo 2009 Manifesto"

Objave o dogodku
Dnevnik, Zaposlitev in kariera
TV Slovenija, Odmevi
Državni svet RS

Predstavitev dogodka
Zbrane je najprej pozdravil mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta RS, in predstavil svoj pogled na pomen civilne družbe v ustvarjanju inovativne družbe, pri čemer je izpostavil:"Svet se deli na inovativne družbe, ki predstavljajo 20 odstotkov človeštva, preostali del je povprečen, rutinski. In Slovenija želi biti inovativna. Inovativnost je v veliki meri odvisna od znanja – torej od vlaganja v inovativno šolo in dodatno usposabljanje ter od vrednot, ki smo jih kot družba vzeli za svoje in po katerih opredeljujemo standarde lastnega ravnanja." Govor predsednika.

Nadaljevala je mag. Violeta Bulc, pobudnica in koordinatorka InCo gibanja, ki je opredelila vlogo InCo gibanja v slovenskem prostoru in poudarila: »InCo gibanje vzpodbuja k aktivnemu dialogu med različnimi deležniki inovacijskega prostora, k medgeneracijskemu povezovanju in soočanju mladostne drznosti z modrostjo izkušenj in življenjskih uvidov starejših. Zato poskuša v svojih vrstah aktivirati čim večji obseg človeškega kapitala, ki obstaja v prostoru, ne glede na starost, spol, spolno ali versko pripadnost. Hkrati prek svojih projektov ves čas testira različne oblike mrežnega delovanja, odločanja, organiziranja, ki so temelj učinkovitih inovacijskih sistemov in procesov. S svojo proaktivno držo in profesionalnim pristopom pa akumulirane izkušnje, spoznanja in razmišljanja vpenja v evropsko in svetovno zakladnico znanj.« Poudarila je, da je InCo gibanje primer socialne inovacije, ki s svojo enkratnostjo daje pomemben impulz v domač in svetovni prostor in kaže na možne oblike bodočega delovanja civilne družbe.

V nadaljevanju je Estera Lah Poljak, vodja projekta InCo gibanje in urednica Manifesta, predstavila samo letno publikacijo Manifest InJo-InCo 2009, v katerem je predstavljen prispevek InCo gibanja z letnim pregledom dogodkov in projektov. Poudarila je, da je: »Manifest že s samim imenom zahteva neko akcijo oz. manifestacijo, zato na začetku podajamo pobude za inovativni preboj Slovenije, ki so nastale na osnovi razmišljanj, dialogov in izkušenj iz projektov InCo gibanja na področju inovacijskega komuniciranja in novinarstva v letu 2009. V drugem delu Manifesta poleg predstavitve koncepta InCo gibanja podajamo projekte in dogodke, ki smo jih ozavestili kot del InCo gibanja.

Violeta Bulc je predstavila 12 ključnih pobud InCo gibanja za 2010, ki se nahajajo v Manifestu, iz tega se je z udeleženci razvil tudi obširen dialog. Posamezni koordinatorji projektov, ki se odvijajo v sklopu InCo gibanja so predstavili svoje videnje na razvoj inovacijskega komuniciranja v Sloveniji, ostali udeleženci pa so podali svoja mnenja in pobude, ki so jih imeli možnost tudi zapisati in jih oddati v t.i. Škatlo odprtih pravic.